Pár viet na úvod

Touto cestou by sme Vám radi poskytli niekoľko základných informácii o našej spoločnosti, ktoré dúfame budú pre Vás smerodajné pri rozhodovaní o našej spolupráci. Naša spoločnosť Baljak s.r.o. disponuje dlhoročným pôsobením na trhu bezpečnostných služieb, môžeme poukázať na našu profesionalitu tímom našich zamestnancov, ktorý tvoria predovšetkým osoby v produktívnom veku vo výbornej fyzickej kondícií, s potrebným odborným vyškolením a materiálnym vybavením, ktoré ich predurčujú na vysoko profesionálne plnenie ponúkaných bezpečnostných služieb.

Strážna služba

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, ochrana majetku podnikov, ochrana osoby.

Detektívna služba

Zisťovanie informácii v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo pred štátnym orgánom.

Odborná príprava a poradenstvo

Kurzy odbornej spôsobilosti pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v súkromných bezpečnostných službách obidvoch typov "S" aj "P".